Kerkdiensten

11 dec 2016
10:00 -
Ds. S.B. van der Meulen
18 dec 2016
10:00 -
Ds. H. Jonkman - Heilig Avondmaal
25 dec 2016
10:00 -
Student C.J. Smits - Kerstfeest
31 dec 2016
19:00 -
Ds. A.G. van der Heijden - Oudejaarsavond
01 jan 2017
10:00 -
Kerkenraad - Nieuwjaarsdag