Over ons

Beleidscommisie

De taak van de beleidscommisie is het ontwikkelen van beleid op het terrein van de erediensten, het jeugdwerk, toerusting, de missionaire taak van de gemeente en de presentatie van onze kerk naar buiten.

Zendingscommissie

De taak van de zendingscommisie is de belangstelling voor het zendingswerk te stimuleren in de gemeente en het bijeenbrengen van gelden om het zendingswerk financieel te kunnen steunen.

Activiteitencommissie

Deze commissie heeft tot doel door allerlei acties, werkzaamheden, enz. geld bijeen te brengen voor de kerk. Daarnaast worden activiteiten georganiseerd die het onderlinge contact in de gemeente bevorderen. De commissie heeft daarbij vooral een coördinerende taak en zal voor de uitvoering gemeenteleden activeren.

Onze kernwaarden

God Centraal

Wij willen een gemeente zijn waarin Gods liefde en genade centraal staan, zoals zichtbaar geworden in Jezus Christus.

Betrokken

Wij geloven dat wij niet alleen voor onszelf leven maar voor God en voor elkaar. In onze gemeente streven we naar warme onderlinge betrokkenheid.

Gastvrij

Wij willen een uitnodigende gemeente zijn. We verlangen ernaar dat mensen via onze gemeente God leren kennen.

Dienstbaar

Wij willen in de gemeente een open oog en hart hebben voor zorgen en vragen van onze medemens in kerk en samenleving en praktische hulp bieden waar dat nodig is