De organisatie

De gemeente wordt geleid door een zogeheten ‘kerkenraad’. Hierin zitten behalve de predikant in principe vier ouderlingen (voor de meer inhoudelijke zaken) en twee diakenen (voor de meer praktische zaken). De scriba (secretaris) is het aanspreekpunt (zie contact).

De meeste gemeenteleden zijn afkomstig uit Purmerend en omgeving. Voor elke regio is een bepaalde ouderling verantwoordelijk, in samenwerking met een of twee wijkcontactpersonen (WCP’er). Als u een vraag heeft of iets wilt bespreken, kunt u altijd met hen of de predikant contact opnemen. De scriba weet wie uw wijkouderling of WCP’er is.

Verder is er een aantal commissies:

  • Commissie van beheer (cvb): verantwoordelijk voor de financiën en onderhoud van gebouwen.
  • Activiteitencommissie: organiseert samenbindende activiteiten.
  • Zendingscommissie: onderhoudt contact met zendelingen wereldwijd.

Naast deze meer bestuurlijke organisatie zijn er ook diverse informele kringen en clubs.

Onze kernwaarden

God Centraal

Wij willen een gemeente zijn waarin Gods liefde en genade centraal staan, zoals zichtbaar geworden in Jezus Christus.

Betrokken

Wij geloven dat wij niet alleen voor onszelf leven maar voor God en voor elkaar. In onze gemeente streven we naar warme onderlinge betrokkenheid.

Gastvrij

Wij willen een uitnodigende gemeente zijn. We verlangen ernaar dat mensen via onze gemeente God leren kennen.

Dienstbaar

Wij willen in de gemeente een open oog en hart hebben voor zorgen en vragen van onze medemens in kerk en samenleving en praktische hulp bieden waar dat nodig is

Copyright © 2021 - CGK-Purmerend