Onderwijs, Bijbelkringen en Clubs

Kinderdienst en catechisaties

Kinderdienst

Elke zondag is er voor de kinderen van de basisschool tijdens de kerkdienst een bijeenkomt op hun eigen niveau.

Catechisatie

Om de week verzorgd door de predikant, voor onderwijs in het geloof aan de jeugd en interactief gesprek over alles wat daarmee samenhangt. Er is een groep voor 12 tot 16-jarigen, een groep voor leerlingen van de bovenbouw van havo/vwo en een groep voor 18+.

Bijbel- en ontmoetingskringen

Zondagavondcursus

Verdieping in het geloof, maandelijks op zondagavond in de kerk. Inleiding over een onderwerp door de predikant, daarna koffie en verwerking in gespreksgroepjes.

Bijbelstudiekring

Samen een keer per maand in de kerk een gedeelte uit de Bijbel bespreken.

Bijbelgesprekskring “De Bovenzaal”

Gesprekskring over christelijk leven, om de twee weken.

Vrouwengroep EVA

Maandelijks een gezamenlijke maaltijd en bespreking van een onderwerp.

Vrouwencontactgroep

Maandelijks creatieve invulling en gesprek.

Koffieochtend

Iedere vrijdagochtend van 10.00-12.00u gezelligheid en een praatje bij een kop koffie. Eerste vrijdag van de maand met spreker en aansluitend lunch. Gratis, vrijwillige bijdrage is welkom.

Clubs

Kidspraise

Voor 4-11 jaar, om de week op vrijdagavond in het kerkgebouw. Samen iets creatiefs maken of bakken en even nadenken over iets rondom het geloof.

Rostvast

Onderlinge ontmoeting van jeugd van 18+, een keer per maand bij iemand thuis.

Onze kernwaarden

God Centraal

Wij willen een gemeente zijn waarin Gods liefde en genade centraal staan, zoals zichtbaar geworden in Jezus Christus.

Betrokken

Wij geloven dat wij niet alleen voor onszelf leven maar voor God en voor elkaar. In onze gemeente streven we naar warme onderlinge betrokkenheid.

Gastvrij

Wij willen een uitnodigende gemeente zijn. We verlangen ernaar dat mensen via onze gemeente God leren kennen.

Dienstbaar

Wij willen in de gemeente een open oog en hart hebben voor zorgen en vragen van onze medemens in kerk en samenleving en praktische hulp bieden waar dat nodig is

Copyright © 2021 - CGK-Purmerend