Kerkbladen en uitgaven

Externe uitgaven

Ambtelijk Contact

Ambtelijk Contact is een blad dat ten dienste staat van ouderlingen en diakenen van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Ambtelijk Contact verschijnt zesmaal per jaar.

Lees meer …

De Wekker

De Wekker is het officiële landelijke blad van de Christelijke Gereformeerde Kerken en verschijnt iedere twee weken.
De Wekker onderscheidt zich door zijn actuele, inhoudelijke bijdragen op het terrein van kerk, geloof en wereld. Ieder nummer heeft een aantal vaste rubrieken, waaronder een meditatie, een column over een actueel onderwerp, een artikel over het geloofsleven. Daarnaast is er ruime aandacht voor plaatselijk nieuws en biedt het blad afwisselend boekbesprekingen, interviews en bijdragen over de kerkgeschiedenis.

Lees meer …

Diacoon

Diacoon wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van deputaten Diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken voor diakenen en anderen die betrokken zijn bij al die zaken die verband houden met het diaconaat binnen de kerk, in de samenleving en wereldwijd.
Diacoon wil op het uitgebreide terrein van het diaconaat informeren en toerusten en een platform bieden voor gesprek, wederzijdse ervaringen en wetenswaardigheden.

Lees meer …

Doorgeven

Doorgeven is een periodiek dat wordt uitgegeven door de Christelijke Gereformeerde Kerken. Het blad biedt informatie over zending, evangelisatie en diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.
Doorgeven wordt gratis verstrekt aan alle leden van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Viermaal per jaar komt Doorgeven uit in een oplage van 30.000 exemplaren.

Lees meer …

Kompas

Kompas is een periodiek dat wordt uitgegeven door het deputaatschap geestelijke verzorging varenden. Kompas verschijnt viermaal per jaar.De verzending wordt verzorgd door het Dienstenbureau.

Lees meer …

Uit de Levensbron

De Stichting Uit de Levensbron brengt tienmaal per jaar een prekenbundel uit onder redactie van drs. W. van ‘t Spijker en ds. A. Hilbers. De preken worden geschreven door CGK-predikanten en zijn bedoeld voor preeklezen en voor mensen die bijvoorbeeld aan huis gebonden zijn. In elke jaargang verschijnen ook preken voor de bijzondere kerkelijke dagen: Adventstijd, Kerst, oud- en nieuwjaar, de lijdenstijd, Pasen, Pinsteren, bid- en dankstond en voor jeugdzondag.

Lees meer …

Verbonden

Verbonden (tot voor kort Vrede over Israël) wordt uitgegeven door deputaten Kerk en Israël en verschijnt viermaal per jaar, met een oplage van ongeveer 29.000 exemplaren.
In Verbonden geven deputaten kerk en Israël informatie over hun werk. Daarnaast geven ze aandacht aan diverse onderwerpen op het gebied van het jodendom, het volk Israël en de relatie kerk-Israël.

Lees meer …

Connect

Connect is een informatieblad uitgegeven door de Theologische Universiteit Apeldoorn. Het wordt gratis verstrekt aan alle leden van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Driemaal per jaar komt Connect uit in een oplage van 30.000 exemplaren.

Jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken

Het jaarlijks doen verschijnen van een jaarboek met daarin alle relevante gegevens voor het kerkelijk leven

Copyright © 2021 - CGK-Purmerend