Contact

Collectebonnen bestellen

Bestelformulier collectebonnen

Onderwerp: Collectebonnen

Vul het aantal vellen collectebonnen in onder het bedrag dat u wilt ontvangen. Er zitten 20 bonnen op 1 vel. vul een 0 in wanneer u van die soort geen bonnen wilt ontvangen.

Na een correcte bestelling krijgt u de melding:  “Uw collectebonnen zijn besteld”.  Krijgt u deze melding niet, stuurt u dan een mail naar : Collectebonnen@cgk-purmerend.nl

3 + 0 = ?

Belangrijke rekeningnummers

Vaste Vrijwillige Bijdragen.

NL59 INGB 000 366 43 94
Chr. Geref. Kerk Purmerend

o.v.v. VVB

Voor collectebonnen, giften kerk, giften zending, e.d.

NL46 INGB 000 202 49 40
Chr. Geref. Kerk Purmerend

Geef duidelijk aan voor welk doel u deze gift overmaakt. B.v. Zending, Algemene gift, etc.

Diaconie

NL56 INGB 000 507 93 87
Diaconie, Chr. Geref. Kerk Purmerend

Geef duidelijk aan voor welk doel u deze gift overmaakt. B.v. Diaconie, voedselbank of een ander doel waar de collecte voor gehouden is.