Kerkbladen en uitgaven

Interne uitgaven

Wekelijks mededelingenblad

Mededelingen over de dienst, uitleg over de bestemming van de collecte en activiteiten in de komende week. Mededelingen op dit blad dienen vóór donderdagavond 6 uur te zijn doorgegeven aan Marrie Vermeul.

Telefoonnummer: 0299-476529
email: Marrie Vermeul

De Wegwijzer

Mededelingen- en contactblad van CGK Purmerend ‘De schuilplaats”. De Wegwijzer verschijnt 10 maal per jaar en is bedoeld voor leden en gasten. Kopij voor dit blad inleveren per email opgemaakt in Ms Word. Illustraties worden afgedrukt in zwart/grijstinten.

Vanaf 1 juli 2021 wordt er geen Wegwijzer meer uitgegeven

De Wegwijzer is vervangen door een maandelijks mededelingenblad.

Scipio

De gebruiksvriendelijke app Scipio is het moderne “blauwe boekje”. Alle gegevens binnen de app worden gepubliceerd door de redactie.

Wanneer u een bericht wilt plaatsen in deze app dan is dat mogelijk voor nieuwsberichten die betrekking hebben op onze gemeente.

Copyright © 2021 - CGK-Purmerend