Kerkbladen en uitgaven

Interne uitgaven

Wekelijks mededelingenblad

Mededelingen over de dienst, uitleg over de bestemming van de collecte en activiteiten in de komende week. Mededelingen op dit blad dienen vóór donderdagavond 6 uur te zijn doorgegeven aan Marrie Vermeul.

Telefoonnummer: 0299-476529
email: Marrie Vermeul

De Wegwijzer

Mededelingen- en contactblad van CGK Purmerend ‘De schuilplaats”. De Wegwijzer verschijnt 10 maal per jaar en is bedoeld voor leden en gasten. Kopij voor dit blad inleveren per email opgemaakt in Ms Word. Illustraties worden afgedrukt in zwart/grijstinten.

Kopij kunt u inleveren bij de redactie klik hier voor het e-mailadres.

Scipio

De gebruiksvriendelijke app Scipio is het moderne “blauwe boekje”. Alle gegevens binnen de app worden gepubliceerd door de redactie.

De ledenlijst kan, alleen door leden, 1 x per jaar worden aangevraagd. De aanvraag dient voor 15 januari binnen te zijn.  Deze lijst is op papier en digitaal (met wachtwoord) te ontvangen.

De nieuwe Wegwijzer

Niets van augustus 2020 tot november 2020.