Kerkbladen en uitgaven

Interne uitgaven

Wekelijks mededelingenblad

Mededelingen over de dienst, uitleg over de bestemming van de collecte en activiteiten in de komende week. Mededelingen op dit blad dienen vóór vrijdagavond 6 uur te zijn doorgegeven aan Tiny Kuijper.

Telefoonnummer: 0299-476529
email: Tinykuijper

De Wegwijzer

Mededelingen- en contactblad van CGK Purmerend ‘De schuilplaats”. De Wegwijzer verschijnt 10 maal per jaar en is bedoeld voor leden en gasten. Kopij voor dit blad inleveren per email opgemaakt in Ms Word. Illustraties worden afgedrukt in zwart/grijstinten.

Kopij kunt u inleveren bij de redactie klik hier voor het e-mailadres.

Gemeentegids

Bevat alle informatie over het gemeentelijk leven en geeft een aantal regels aan voor het goed functioneren daarvan. Aanpassingen voor deze gids kunnen doorgegeven worden aan Tiny Kuijper.

Telefoonnummer: 0299-476529
email: Tinykuijper

De nieuwe Wegwijzer

 • februari 2018

  wo 14 feb. - Inleveren kopij
  zo 25 feb - Nieuwe Wegwijzer

 • april 2018

  wo 21 mrt. - Inleveren kopij
  zo 1 apr. - Nieuwe Wegwijzer

 • mei 2018

  wo 25 apr. - Inleveren kopij
  zo 6 mei - Nieuwe Wegwijzer