Kerkbladen en uitgaven

Interne uitgaven

Wekelijks mededelingenblad

Mededelingen over de dienst, uitleg over de bestemming van de collecte en activiteiten in de komende week. Mededelingen op dit blad dienen vóór vrijdagavond 6 uur te zijn doorgegeven aan Tiny Kuijper.

Telefoonnummer: 0299-476529
email: Tinykuijper

De Wegwijzer

Mededelingen- en contactblad van CGK Purmerend ‘De schuilplaats”. De Wegwijzer verschijnt 10 maal per jaar en is bedoeld voor leden en gasten. Kopij voor dit blad inleveren per email opgemaakt in Ms Word. Illustraties worden afgedrukt in zwart/grijstinten.

Kopij kunt u inleveren bij de redactie klik hier voor het e-mailadres.

Gemeentegids

Bevat alle informatie over het gemeentelijk leven en geeft een aantal regels aan voor het goed functioneren daarvan. Aanpassingen voor deze gids kunnen doorgegeven worden aan Tiny Kuijper.

Telefoonnummer: 0299-476529
email: Tinykuijper

Onze kernwaarden

God Centraal

Wij willen een gemeente zijn waarin Gods liefde en genade centraal staan, zoals zichtbaar geworden in Jezus Christus.

Betrokken

Wij geloven dat wij niet alleen voor onszelf leven maar voor God en voor elkaar. In onze gemeente streven we naar warme onderlinge betrokkenheid.

Gastvrij

Wij willen een uitnodigende gemeente zijn. We verlangen ernaar dat mensen via onze gemeente God leren kennen.

Dienstbaar

Wij willen in de gemeente een open oog en hart hebben voor zorgen en vragen van onze medemens in kerk en samenleving en praktische hulp bieden waar dat nodig is

© Copyright 2017 - CGK-Purmerend