Over ons

Wij zijn de Christelijke Gereformeerde Kerk van Purmerend. Onze gemeente heeft ongeveer 180 leden en bestaat sinds 1973. Iedereen is welkom. De naam van ons gebouw is ‘De Schuilplaats’. Daarmee geven we aan dat we er geborgenheid vinden bij God, onze hemelse Vader. Ook willen we als gemeente een Schuilplaats zijn voor iedereen die op zoek is naar God.

Wat geloven wij?

Wij geloven wat in principe iedere christen wereldwijd gelooft: dat Jezus Christus, die ongeveer 2000 jaar geleden leefde, de zoon van God is. Dat wil zeggen dat God de Vader, die de wereld gemaakt heeft, via Hem op unieke wijze contact heeft gemaakt met de wereld. Jezus is om zijn boodschap gedood en begraven, maar ook weer opgewekt uit de dood om ons door zijn Heilige Geest vrij te maken van het kwaad en vrede te geven met God. Als christenen proberen we zijn voorbeeld na te volgen. We geloven dat ons leven niet zinloos is, maar bedoeld is voor de liefde tot God en elkaar.

Christelijke Gereformeerde Kerken

Onze gemeente is aangesloten bij het landelijk samenwerkingsverband van Christelijke Gereformeerde Kerken van ongeveer 185 gemeentes verspreid over het hele land. Samen onderhouden we bijvoorbeeld een universiteit en de predikanten die met zogeheten ‘emeritaat’ zijn (vergelijkbaar met het pensioen). Ook voeren we regelmatig onderlinge gesprekken over de inhoud en praktijk van het geloof. ‘Gereformeerd’ staat voor: de Bijbel centraal en positieve waardering voor de christelijke traditie.

Kenmerkend voor onze gemeente:

Eigentijds en diepgang
Kinderdienst
Onderwijs
Jongerenclubs
Diverse activiteiten
Eigentijds koor
Muziekgroep

Onze kernwaarden

God Centraal

Wij willen een gemeente zijn waarin Gods liefde en genade centraal staan, zoals zichtbaar geworden in Jezus Christus.

Betrokken

Wij geloven dat wij niet alleen voor onszelf leven maar voor God en voor elkaar. In onze gemeente streven we naar warme onderlinge betrokkenheid.

Gastvrij

Wij willen een uitnodigende gemeente zijn. We verlangen ernaar dat mensen via onze gemeente God leren kennen.

Dienstbaar

Wij willen in de gemeente een open oog en hart hebben voor zorgen en vragen van onze medemens in kerk en samenleving en praktische hulp bieden waar dat nodig is

Copyright © 2021 - CGK-Purmerend